Người dùng đăng nhập mới có thể download CV của Ứng Viên.

Phạm Thị Hồng

Phạm Thị Hồng

Ứng tuyển hành chính nhân sự

điểm chưa sử dụng

Thông tin chung

Kinh nghiệm làm việc *

Công ty TNHH HHC Việt Nam -Hành chính - Nhân sự

Các công việc Nhân sự: 

+ Chấm công, quản lý ngày phép và ngày nghỉ của CBNV , tổng hợp báo cáo Giám đốc 

+ Soạn thảo các văn bản : Hợp đồng , quyết định, tờ trình, thông báo.... 

+ Quản lý con dấu của Công ty 

+ Làm các thay đổi các nội dung trên Đăng ký kinh doanh với Sở đầu tư và kế hoạch

+ Làm các thủ tục về BHXH, BHYT cho các CBNV 

+ Lên kế hoạch và đăng tin tuyển dụng các vị trí còn thiếu của Công ty theo yêu cầu của lãnh đạo công ty

+ Quản lý nhân sự của các DA của công ty ( Nhân sự nghỉ việc, Nhân sự mới ; chăm lo đời sống của CBNV ở DA) 

+ Xử lý các công việc : tờ trình về vấn đề nhân sự lên Ban Giám Đốc, là đại diện cho Ban giám đốc phát ngôn xử lý về các vấn đề nhân sự ở Dự án. 

+ Làm các HDLD cho nhân viên và lưu trữ các Hồ sơ 

+ Tổ chức lên kế hoạch cho các ngày lễ 

+ Làm các công việc khác theo sự chỉ đạo của Giám đốc - Các công việc Hành chính:

+ Tiếp đón khách 

+ Quản lý các thiết bị trong VP 

+ Quản lý Vpp và cấp phát cho các phòng ban 

+ Đặt vé máy bay và khách sạn 

+ Làm thanh toán các khoản thiết yếu của Công ty 

+ Hỗ trợ các phòng ban khác trong công ty.


Ứng viên phù hợp

Nguyễn Thị Giang

Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng

Nguyễn Thị Thanh Xuân

Lễ tân hành chính

Bùi kim tuyến

Nhân viên phòng quản lý chất lượng

Đỗ Thị Xuân An

Lễ tân

Vũ Văn Khánh

Quản lý chất lượng

Dương

QC

Contact Dương

TOP NHÀ TUYỂN DỤNG HÀNG ĐẦU
hotline tư vấn dịch vụ tuyển dụng
logo-kjobvn-65-151

Kjob online