Lương Thu thủy

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

điểm chưa sử dụng

Thông tin chung

Ứng viên phù hợp

Đỗ Thị Xuân An

Lễ tân

Vũ Văn Khánh

Quản lý chất lượng

Vân Phạm

Hành chính Nhân sự

Hằng Nguyễn

Nhân viên Hành chính lễ tân

Quỳnh Hương

Nhân viên hành chính nhân sự

Đặng Thị Trang

Lễ tân

Contact Đặng Thị Trang

TOP NHÀ TUYỂN DỤNG HÀNG ĐẦU
hotline tư vấn dịch vụ tuyển dụng
logo-kjobvn-65-151

Kjob online