Vũ Văn Khánh

Quản lý chất lượng

Điểm chưa sử dụng

Thông tin chung

Hồ sơ cập nhật cách đây: 6 tháng

Ứng viên phù hợp

Dương Hậu

Giám sát MEP

Lê Thị Phương

Chuyên Viên Hành Chính tổng hợp

Thành

Nhân viên xuất nhập khẩu

Lương Hồng Vĩ

Quản lý

Nguyễn Trọng Cường

Nhân viên

Phạm Thị Phương Anh

Công nghệ Sinh học

Contact Phạm Thị Phương Anh

https://kjob.vn/wp-content/themes/noo-jobmonster/framework/functions/noo-captcha.php?code=f2a0e
TOP NHÀ TUYỂN DỤNG HÀNG ĐẦU
tư vấn dịch vụ tuyển dụng
Logo

Kjob online