12 quy tắc vàng của một người thành công trước 35 tuổi

12 quy tắc vàng của một người thành công trước 35 tuổi

Vì sao phần lớn mọi người đều không thể trở thành người thành công? Người có thể thực sự hoàn thành được kế hoạch của mình chỉ có 5%, đại đa số mọi người không phải từ bỏ mục tiêu của mình thì cũng là thiếu phương hướng hành động. 1: Một mục tiêu Một con thuyền ra khơi không

TOP NHÀ TUYỂN DỤNG HÀNG ĐẦU
hotline tư vấn dịch vụ tuyển dụng
logo-kjobvn-65-151

Đối tác

Kjob online