Quy chế

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

WEBSITE CUNG CẤP DỊCH VỤ TMĐT KJOB.VN

I. Nguyên tắc chung

* Mục đích

 • Kjob.vn là sàn giao dịch thương mại điện tử do Công ty Cổ phần Đầu tư Kiến Nghiệp thực hiện hoạt động và vận hành hoạt động về lĩnh vực dịch vụ việc làm.
 • Mục đích của Kjob.vn hướng tới là trở thành Sàn thương mại điện tử tin cậy trong thị trường thương mại điện tử về việc làm, là cầu nối giữa nhà tuyển dụng và người tìm việc, nhằm phát huy và sử dụng có hiệu quả nguồn lao động, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế của đất nước.

* Sàn giao dịch thương mại điện tử Kjob.vn hoạt động theo những nguyên tắc sau:

 • Sàn thương mại điện tử Kjob.vn được đăng ký hoạt động như sàn giao dịch thương mại điện tử do Công ty Cổ phần Đầu tư Kiến Nghiệp sở hữu và vận hành.
 • Các Nhà Tuyển dụng và Người tìm việc tham gia giao dịch tại Sàn Giao dịch thương mại điện tử kjob.vn tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp, không trái với qui định của pháp luật.
 • Thông tin việc làm được đăng tải trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Kjob.vn phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm theo quy định của pháp luật.
 • Mọi hoạt động cung cấp dịch vụ trên Sàn TMĐT Kjob.vn phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.
 • Sản phẩm tham gia giao dịch trên Sàn TMĐT Kjob.vn được đòi hỏi phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không vi phạm các quy định của Bộ luật lao động và quy định pháp luật liên quan khác.
 • Quy chế này và các giao dịch trên sàn thương mại điện tử kjob.vn phải luôn tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam.

Nội dung bản Quy chế này tuân thủ theo các quy định hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch TMĐT Kjob.vn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT Kjob.vn.

II. Quy định chung

Trong Quy chế này, trừ khi chủ thể hoặc ngữ cảnh có yêu cầu khác, các từ và các thuật ngữ sau đây sẽ có ý nghĩa như sau:

 • Sàn giao dịch TMĐT KJOB là trang web www.kjob.vn trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Kiến Nghiệp (“Kiến Nghiệp”, “Công ty). Đây là website sàn giao dịch thương mại điện tử, được thiết kế cho phép những người sử dụng đăng thông báo tuyển dụng và/hoặc xem các công việc do những người sử dụng khác đăng lên.
 • Thành viên: bao gồm Người tìm việc và Nhà tuyển dụng đăng ký sử dụng trang web www.kjob.vn, có nhu cầu đăng thông báo tuyển dụng và/hoặc xem các công việc do những Thành viên khác đăng lên.
 • Nhà tuyển dụng”: là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ và ký kết Hợp đồng được Công ty để được thực hiện các hoạt động bao gồm: đăng tin tuyển dụng trực tuyến, đăng tin giới thiệu công ty trên sàn thương mại điện tử kjob.vn.
 • Người tìm việc”: là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về việc làm được đăng trên Kjob.vn.
 • Sản phẩm” được hiểu là một hoặc nhiều dịch vụ có sẵn trong Danh sách Dịch vụ của KJOB thông qua Đơn đặt hàng và/hoặc Hợp đồng dịch vụ.
 • Thông tin việc làm” là thông tin cơ bản về mô tả công việc được Nhà tuyển dụng đăng trên sàn Kjob.vn.

III. Quy trình giao dịch

1. Quy trình dành cho Người tìm việc

1.1. Tạo Hồ sơ

Thành viên có thể tạo hồ sơ để ứng tuyển bằng cách hoàn tất những thông tin quy định sẵn của Sàn giao dịch TMĐT KJOB, bao gồm:

Bước 1: Đăng ký tài khoản

Để đăng ký tài khoản người tìm việc, người dùng click vào đăng ký ứng viên và điền các thông tin email, mật khẩu người dùng vào mục thông tin tài khoản như hình sau:

Bước 2: Đăng nhập

Bước 3: Hoàn thiện hồ sơ người tìm việc tại mục “Hồ sơ của tôi”

 • Người tìm việc nhập họ và tên, ngày tháng năm sinh, thông tin liên hệ. Tại mục “Hồ sơ của tôi” người tìm việc còn có thể thay đổi email đăng nhập, mật khẩu mới.

Bước 4: Đăng ký hồ sơ

 • Thành viên click vào ảnh đại diện ở góc phải phía trên của website và chọn “đăng ký hồ sơ” và nhập các thông tin gồm: tên hồ sơ, địa chỉ, vị trí công việc, thông tin liên hệ, bằng cấp, kinh nghiệm làm việc, thành tích, kỹ năng

Bước 5: Đăng tin

 • Sau khi nhập đầy đủ thông tin, người tìm việc nhấn “Đăng tin” để nhà tuyển dụng có thể tìm kiếm được hồ sơ ứng tuyển.

Bước 6: Quản lý hồ sơ

 • Người tìm việc thực hiện quản lý hồ sơ ứng tuyển tại mục “Hồ sơ ứng viên”, Người tìm việc có thể thực hiện các thao tác làm mới hồ sơ, nhân đôi hồ sơ, chỉnh sửa, xóa hồ sơ.

 

Bước 7: Theo dõi hồ sơ đã gửi ứng tuyển tại mục “Ứng tuyển”

 • Ngoài ra, người tìm việc có thể xem việc làm gợi ý tại mục “Gợi ý việc làm”.
 • Khi có nhà tuyển dụng phản hồi, người tìm việc sẽ nhận được thông báo của nhà tuyển dụng tại mục “Thông báo việc làm”.

1.2. Ứng tuyển

Người tìm việc thực hiện việc ứng tuyển trên Kjob.vn theo quy trình như sau:

Bước 1: Sau khi đăng nhập, người tìm việc tìm kiếm thông tin việc làm trên sàn giao dịch TMĐT Kjob.vn bằng cách nhập từ khóa tìm kiếm, chọn địa bàn và danh mục việc làm phù hợp.

Bước 2: Nhấn “Nộp hồ sơ cho việc làm này” để nộp hồ sơ đến nhà tuyển dụng.

Bước 3: Nhập các thông tin liên hệ cần thiết gồm: Họ và tên, email, điện thoại, lời giới thiệu gửi đến nhà tuyển dụng và đính kèm hồ sơ.

Có 2 cách cho người tìm việc đính kèm hồ sơ là:

Cách 1: Upload hồ sơ từ máy tính/điện thoại để tải lên.

Cách 2: Chọn hồ sơ online đã tạo trên hệ thống của Kjob.vn.

Bước 4: Sau khi tải hồ sơ thành công, người tìm việc nhấn vào “Nộp Ứng tuyển”, Kjob.vn sẽ gửi email thông báo về việc nộp hồ sơ thành công cho người tìm việc, đồng thời thông báo tới nhà tuyển dụng. Người tìm việc chờ thông tin phản hồi từ nhà tuyển dụng.

2. Quy trình dành cho Nhà Tuyển dụng

Quy trình dành cho Nhà tuyển dụng trên Kjob.vn như sau:

Bước 1: Tạo tài khoản nhà tuyển dụng gồm: Tên hiển thị, Email, password, chọn “Là nhà tuyển dụng”.

Sau khi đăng ký hoàn tất, người bán sẽ có tài khoản đăng nhập như ví dụ tại ảnh chụp sau:

Bước 2: Hoàn thiện hồ sơ nhà tuyển dụng tại mục “Hồ sơ công ty”

 • Nhà tuyển dụng nhập tên công ty, mô tả về công ty, mã số thuế, ngày cấp, nơi cấp, logo công ty, ảnh bìa, ảnh đại diện, lĩnh vực hoạt động, địa chỉ, thông tin liên hệ để người tìm việc có thể xem thông tin về công ty trong quá trình tìm kiếm việc làm. Tại mục “Hồ sơ công ty” nhà tuyển dụng còn có thể thay đổi email đăng nhập, mật khẩu mới.

(Tất cả các mục đánh dấu * là thông tin bắt buộc)

Bước 3: Đăng tin tuyển dụng

 • Nhà tuyển dụng click vào ảnh đại diện và click vào “Đăng tuyển”

Nhà tuyển dụng nhập thông tin tuyển dụng theo mô tả trên website. Theo đó cần nhập các thông tin vị trí công việc, mô tả việc làm, quyền lợi, yêu cầu, loại việc làm, địa chỉ làm việc, lương, kinh nghiệm, thời hạn tuyển dụng.

Sau khi nhập đầy đủ thông tin, nhà tuyển dụng kiểm tra và tiến hành đăng tuyển

Bước 4: Quản lý tin tuyển dụng

 • Nhà tuyển dụng quản lý tin tuyển dụng tại mục tuyển dụng, Nhà tuyển dụng có thể thực hiện các thao tác làm mới tin tuyển dụng, nhân bản tin tuyển dụng, thu hồi, chỉnh sửa, xóa tin tuyển dụng.

Bước 5: Theo dõi hồ sơ người tìm việc ứng tuyển tại mục “Ứng tuyển”

 • Ngoài ra, nhà tuyển dụng có thể xem các hồ sơ kjob.vn gợi ý tại mục “Hồ sơ gợi ý” hoặc kiểm tra lại các hồ sơ ứng viên mà nhà tuyển dụng đã xem tại mục “Hồ sơ đã xem”.
 • Khi có ứng viên gửi hồ sơ ứng tuyển sẽ có thông báo tại mục “Thông báo hồ sơ” để nhà tuyển dụng dễ dàng kiểm tra.

3. Quy trình giao nhận vận chuyển;

 • Do đặc thù của sàn thương mại điện tử Kjob.vn là website cho phép người tuyển dụng và người có nhu cầu tìm việc làm đăng tải những thông tin liên quan đến công việc cần tuyển hoặc giới thiệu những khả năng làm việc của bản thân. Nên Công ty không có quy trình, chính sách giao nhận, vận chuyển. Việc tuyển dụng, giao dịch là hoàn toàn dựa trên việc đàm phám giữa người tuyển dụng và người tìm việc qua các hình thực như: Phỏng vấn, thi tuyển, gọi điện…

4. Quy trình xác nhận/hủy đơn hàng

 • Đối với người tìm việc, khi nộp hồ sơ ứng tuyển thành công, Kjob.vn sẽ gửi thông báo qua địa chỉ email cho người tìm việc. Các bước tiếp theo sẽ do người tuyển dụng và người tìm việc tự liên hệ và thỏa thuận.
 • Đối với nhà tuyển dụng, sau khi nhà tuyển dụng đăng ký tài khoản, Kjob.vn sẽ liên hệ để giới về dịch vụ và các chính sách của Kjob.vn. Sau khi thỏa thuận hai bên sẽ ký kết hợp đồng nhằm xác nhận nội dung dịch vụ giữa hai bên. Trường hợp nhà tuyển dụng muốn hủy hợp đồng, nhà tuyển dụng phải thông báo cho Kjob.vn để hai bên cùng thương lượng, giải quyết.

5. Quy trình đổi trả hàng và hoàn tiền

 • Kjob.vn là website cung cấp dịch vụ việc làm nên không áp dụng chính sách hoàn trả hàng. Trường hợp, khách hàng sử dụng dịch vụ có bất kì khiếu nại gì, Kjob.vn sẽ giải quyết theo cơ chế giải quyết tranh chấp, khiếu nại của Kjob.vn.

6. Quy trình bảo hành/bảo trì sản phẩm;

 • Kjob.vn áp dụng chính sách bảo hành dịch vụ cho thành viên là nhà tuyển dụng khi sử dụng gói dịch vụ đăng tuyển tô đậm đỏ hiển thị 3 khu vực đầu trang chủ. Nhà tuyển dụng sử dụng gói dịch vụ này của Kjob.vn vì bất cứ lý do nào không hài lòng với dịch vụ sẽ được hỗ trợ bảo hành bằng cách đăng lại tin nổi bật Top 1 trong 3 trang ngành, trong 2 tuần và hỗ trợ lọc hồ sơ ứng viên.

Lưu ý:

 • Sau 7 ngày kể từ ngày kết thúc gói đăng tuyển, nếu nhà tuyển dụng không gửi yêu cầu bảo hành thì chính sách bảo hành cho gói dịch vụ sẽ bị vô hiệu.
 • Nhà tuyển dụng không được thay đổi tiêu đề và nội dung tin đăng tuyển dụng, trừ những nội dung không làm thay đổi bản chất của vị trí tuyển dụng được bảo hành.
 • Nhà tuyển dụng phải hoàn tất nghĩa vụ thanh toán tại thời điểm yêu cầu bảo hành.
 • Các gói dịch vụ khác, Kjob.vn không áp dụng chính sách bảo hành, nhà tuyển dụng có bất kì phản hồi hoặc yêu cầu hỗ trợ nào thì liên hệ với Kjob.vn bằng phương thức sau:
 • Điện thoại: 0243.999.2979/ 0971131188       Email: kiennghiepgroup@gmail.com
 • Trong vòng 24h, Kjob.vn sẽ phản hồi và đưa ra phương án giải quyết, khắc phục.

7. Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại;

1.Tự thỏa thuận        2. Đưa ra cơ quan pháp luật          3. Hình thức khác

 • Kjob.vn luôn có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của khách hàng liên quan đến giao dịch tại sàn thương mại điện tử Kjob.vn. Khi phát sinh các khiếu nại, tranh chấp, Kjob.vn đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì mối quan hệ, sự tin cậy của khách hàng vào chất lượng dịch vụ của Kjob.vn.

Quy trình khiếu nại thực hiện theo các bước sau:

Bước 1:

Khách hàng khiếu nại thực hiện qua một trong các bước sau:

 • Gửi thư điện tử đến địa chỉ email: kiennghiepgroup@gmail.com hoặc
 • Gọi điện đến Hotline 0971131188 hoặc (024)3.999.29.79 hoặc
 • Gửi khiếu nại đến địa chỉ: Công ty Cổ phần Đầu tư Kiến Nghiệp, Số 37B2, Tổ 48B, ngõ 259 đường Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Bước 2:

 • Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Công ty sẽ tiếp nhận các phản ánh của thành viên. Công ty sẽ phản hồi trong vòng 24 giờ để cùng Người dùng xử lý các khiếu nại, tranh chấp.

Bước 3:

 • Kjob.vn có thể yêu cầu Khách Hàng cung cấp các thông tin, bằng chứng liên quan đến giao dịch, sản phẩm để xác minh, làm rõ vụ việc và có hướng xử lý thích hợp.

Bước 4:

 • Tùy theo mức độ sai phạm Công ty sẽ đưa ra biện pháp xử lý phù hợp. Trong trường hợp 2 bên không đi đến được tiếng nói chung qua thương lượng. Công ty sẽ đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết theo pháp luật. Nhà tuyển dụng và người tìm việc có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ người tìm việc hoặc người tuyển dụng liên quan đến các nội dung công việc đăng tải trên website: www.kjob.vn.
 • Kjob.vn tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của Khách hàng. Vì vậy, đề nghị các Nhà tuyển dụng trên sàn TMĐT Kjob.vn cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin việc làm. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
 • Các bên bao gồm Nhà tuyển dụng, người tìm việc có vai trò quan trọng và có trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết sự việc. Nhà tuyển dụng, người tìm việc cần có trách nhiệm cung cấp văn bản, tài liệu, giấy tờ, và các chứng cứ khác để chứng minh, làm rõ thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn. Khi được yêu cầu, Kjob.vn sẽ cung cấp những thông tin liên quan đến Người tìm việc và Nhà tuyển dụng nếu được Người tìm việc hoặc Nhà tuyển dụng (liên quan đến tranh chấp) đồng ý hoặc trong phạm vi được luật pháp cho phép.
 • Trong trường hợp giao dịch phát sinh khiếu nại, tranh chấp mà được xác định lỗi thuộc về Nhà tuyển dụng, Kjob.vn sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý tùy theo mức độ của sai phạm. Kjob.vn sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về thông tin của Nhà tuyển dụng đó trên Kjob.vn đồng thời yêu cầu Nhà tuyển dụng bồi thường cho người tìm việc thỏa đáng trên cơ sở thỏa thuận với người tìm việc.
 • Trường hợp Kjob.vn và các bên đã nỗ lực giải quyết qua hình thức thương lượng, thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa Người tìm việc và Nhà tuyển dụng, thì một trong hai bên sẽ có thể đưa vụ việc đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên.

IV. Quy trình thanh toán

1. Thanh toán giữa Người Tìm việc – Nhà Tuyển dụng

 • Quy trình thanh toán dành cho Nhà Tuyển dụng và Người Tìm việc: Hiện nay do đặc thù của các giao dịch việc làm nên hầu hết người lao động khi dự tuyển không phải mất phí đối với nhà tuyển dụng, và nhà tuyển dụng cũng không phải trả phí trực tiếp khi tuyển dụng người lao động (hoặc có thể phát sinh chi phí qua hình thức khác do nhà tuyển dụng và người lao động tự thỏa thuận với nhau).

2. Thanh toán giữa Nhà Tuyển dụng và Ban quản lý Website

Thời điểm hiện tại Kjob.vn sẽ thu phí của Nhà Tuyển dụng dựa trên sự lựa chọn gói dịch vụ như sau:

Lưu ý:

 • Mức phí trên chưa bao gồm VAT.
 • Mức phí có thể thay đổi theo thời gian.
 • Kjob.vn bảo lưu quyền điều chỉnh phí dịch vụ trên phù hợp tại từng thời điểm.

* Kjob.vn sẽ thực hiện phương án thu phí theo phương án như sau:

Nhà tuyển dụng sẽ lựa chọn các gói dịch vụ ở trên khi và ký hợp đồng dịch vụ với Công ty. Nhà tuyển dụng thanh toán phí cho Công ty bằng cách: thanh toán trực tiếp tại Công ty bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng cho Công ty Cổ phần Đầu tư Kiến Nghiệp theo thông tin số Tài khoản ngân hàng đã được Công ty đăng ký, cụ thể là:

 • Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Đầu tư Kiến Nghiệp
 • Số tài khoản: 19135182412019
 • Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội

V. Đảm bảo an toàn giao dịch

Sàn giao dịch TMĐT KJOB xây dựng cơ chế bảo đảm an toàn giao dịch như sau:

 • Quản lý thông tin của Thành viên: Khi đăng ký tham gia trên Sàn giao dịch TMĐT KJOB, Thành viên phải cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các thông tin này. Các thông tin cụ thể bao gồm: thông tin về nhân thân đối với cá nhân, thông tin về tư cách pháp lý đối với thành viên là tổ chức, pháp nhân. Các thông tin này sẽ được Sàn giao dịch TMĐT KJOB đưa vào dữ liệu quản lý.
 • Khi đã trở thành Thành viên trên trang KJOB: Nhà tuyển dụng phải đảm bảo tất cả các thông tin việc làm cung cấp trên Kjob.vn là chính xác, chính thức, còn hiệu lực theo đúng mô tả trên Kjob.vn.
 • Người tìm việc trực tiếp liên hệ lại với nhà tuyển dụng để xác nhận lại những thông tin được đăng tải tại Kjob.vn.
 • Trong trường hợp nhà tuyển dụng yêu cầu người tìm việc phải chuyển 1 khoản tiền trước khi nộp hồ sơ. Người tìm việc phải thận trọng, tìm hiểu những thông tin liên quan đến nhà tuyển dụng, không loại trừ việc đến tận nơi tuyển dụng (nếu có thể) trước khi đưa ra quyết định. Kjob.vn không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải.
 • Người tìm việc tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm của hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế và quy định của pháp luật.
 • Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan pháp luật yêu cầu.

VI. Chính sách Bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

 • Công ty Cổ phần Đầu tư Kiến Nghiệp tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng và cam kết sẽ bảo mật thông tin cá nhân của Thành viên, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà Thành viên cung cấp cho Sàn giao dịch TMĐT KJOB trong quá trình sử dụng website này được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép.
 • Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Kjob.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
 • Thành viên có thể truy cập và sửa đổi các thông tin mà Thành viên cung cấp cho Sàn giao dịch TMĐT KJOB bất cứ lúc nào. Đơn giản chỉ cần đăng nhập vào tài khoản Kjob.vn, vào tài khoản của thành viên, xem lại thông tin về tài khoản, và nếu muốn, hãy sửa chữa theo những phần được cho sẵn.

VII. Mục đích thu thập thông tin cá nhân:

1. Các thông tin được thu thập

 • Đối với thành viên là cá nhân: Thu thập thông tin về Họ và tên, email, tên đăng nhập, mật khẩu, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ, điện thoại, ảnh cá nhân.
 • Đối với thành viên là tổ chức: Thu thập thông tin về Tên công ty, địa chỉ công ty, lĩnh vực hoạt động, điện thoại liên hệ, mã số thuế, ngày cấp, nơi cấp, tài khoản email, mật khẩu, tên đăng nhập, logo công ty, địa chỉ website.
 • Ngoài thông tin đăng ký, đôi khi Kjob.vn có thể hỏi các thành viên thông tin cá nhân khi các thành viên khai thác các tính năng khác của Kjob.vn. Nếu các thành viên liên lạc với Kjob.vn có thể giữ một bản ghi nhớ về sự liên lạc này.
 • Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho ban quản trị thông qua Sàn giao dịch TMĐT Kjob.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
 • Mục đích việc thu thập thông tin: Nhằm liên hệ xác nhận khi thành viên đăng ký sử dụng dịch vụ trên website để đảm bảo quyền lợi cho thành viên và người liên quan.

2. Phạm vi sử dụng thông tin:

 • Bằng việc cung cấp thông tin của mình, Thành viên đồng ý để Sàn giao dịch TMĐT Kjob.vn, các thành viên thuộc Kiến Nghiệp có thể sử dụng thông tin của Thành viên nhằm mục đích điều hành và cải tiến Sàn giao dịch TMĐT KJOB, tăng cường tiện ích cho người sử dụng hoặc giới thiệu và phân phối các sản phẩm và dịch vụ của KJOB.
 • Chúng tôi cũng có thể dùng thông tin thu thập được để thông báo cho Thành viên về những sản phẩm và dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT KJOB hay các công ty đối tác cung cấp, hoặc để xin ý kiến của Thành viên về các sản phẩm và dịch vụ hiện tại hay những sản phẩm và dịch vụ tiềm  năng mới.
 • Chúng tôi cũng đồng thời dùng thông tin thu thập được để ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên.
 • Chúng tôi cũng có thể dùng thông tin liên lạc của bạn để gửi cho bạn email hoặc các thông báo khác về những cập nhật tại website tuyển dụng của KJOB. Nội dung và tần suất của những thông báo này sẽ thay đổi tuỳ thuộc vào thông tin mà chúng tôi có về bạn. Ngoài ra, vào lúc đăng ký, bạn có quyền lựa chọn nhận những thông tin, thông báo và các chương trình khuyến mãi bao gồm nhưng không hạn chế các bản tin miễn phí từ Sàn giao dịch TMĐT KJOB liên quan đến những chủ đề mà bạn có thể đặc biệt quan tâm.
 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật, Sàn giao dịch TMĐT Kjob.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

 • Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Kjob.vn.

4. Đối tượng được tiếp cận thông tin thu thập trên

 • Thông tin của các thành viên cung cấp được lưu trữ trên hệ thống máy chủ của Kjob.vn và chỉ có thành viên quản trị được phép xem – không được phép điều chỉnh (ngoại trừ việc reset lại mật khẩu khi có yêu cầu từ thành viên xác minh qua hệ thống liên lạc giữa Ban quản trị và thành viên).

kjob.vn không tiết lộ bất kì thông tin nào cho bên thứ ba trừ các trường hợp sau đây:

 • Kjob.vn chia sẻ thông tin cá nhân của thành viên cho các nhóm thứ ba nếu được các cá nhân đồng ý. Ví dụ, nếu muốn nhận thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba khi đăng ký một tài khoản trên Website Kjob.vn, Kjob.vn có thể cung cấp thông tin liên hệ cho bên thứ ba đó, ví dụ người sử dụng lao động, các nhà tuyển dụng, người thu thập dữ liệu,…
 • Kjob.vn có thể tiết lộ thông tin cho các công ty và cá nhân mà Kjob.vn thuê để thay mặt thực hiện các chức năng của công ty. Ví dụ, việc lưu giữ các máy chủ web, phân tích dữ liệu, cung cấp các trợ giúp về marketing, xử lý thanh toán, dịch vụ cho khách hàng. Những công ty và cá nhân này sẽ truy cập tới thông tin cá nhân của thành viên khi cần để thực hiện các chức năng của họ, nhưng không chia sẻ thông tin đó với bất kỳ bên thứ ba nào khác.
 • Kjob.vn có thể tiết lộ thông tin nếu có yêu cầu pháp lý, hay từ một cơ quan chính phủ hoặc nếu Kjob.vn tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm: (a) tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo quy trình của luật pháp; (b) bảo vệ các quyền hay tài sản của Công ty, hoặc các công ty đối tác; (c) ngăn chặn tội phạm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia; hoặc (d) bảo vệ an toàn cá nhân của những người sử dụng hay công chúng.
 • Kjob.vn có thể tiết lộ và chuyển thông tin tới một nhóm thứ ba, đối tượng mua lại toàn bộ hay phần lớn công việc kinh doanh của công ty.
 • Kjob.vn có thể dùng tên hay logo của thành viên, hay thông tin khác về hoặc từ các quảng cáo tuyển dụng hoặc tài khoản xem hồ sơ ứng viên của nhà tuyển dụng cho bất kỳ hay tất cả các mục đích tiếp thị của kjob.vn. Ví dụ, các tên hay logo công ty có thể được dùng trong quảng cáo trên báo, thư gửi trực tiếp, phương tiện bán hàng, áp phích quảng cáo và các tài liệu khác liên quan đến Website Kjob.vn.
 • Kjob.vn cũng có thể chia sẻ thông tin vô danh về khách ghé thăm một trong các Web của công ty (ví dụ, số khách đến mục ‘Tìm việc’ của Website Kjob.vn) với các khách hàng, đối tác và bên thứ ba khác để họ có thể hiểu về các loại khách tới thăm website của Website Kjob.vn.

*5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

 • Đơn vị thu thập: Công ty Cổ phần Đầu tư Kiến Nghiệp
 • Địa chỉ: Số 37B2, Tổ 48B, ngõ 259 đường Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 • Thông tin liên hệ, giải đáp thắc mắc, khiếu nại:
 • Điện thoại: 0243.999.2979/ 0971131188       Email: kiennghiepgroup@gmail.com

6. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân:

 • Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Kjob.vn thực hiện việc này.

7. An toàn dữ liệu:

Kjob.vn luôn nỗ lực để giữ an toàn thông tin cá nhân của khách hàng, Kjob.vn đã và đang thực hiện nhiều biện pháp an toàn, bao gồm:

 • Bảo đảm an toàn trong môi trường vận hành: Kjob.vn lưu trữ không tin cá nhân khách hàng trong môi trường vận hành an toàn và chỉ có nhân viên, đại diện và nhà cung cấp dịch vụ có thể truy cập trên cơ sở cần phải biết. Kjob.vn tuân theo các tiêu chuẩn ngành, pháp luật trong việc bảo mật thông tin cá nhân khách hàng.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, Kjob.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng để điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.
 • Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Không thu thập những thông tin cá nhân của trẻ dưới 16 tuổi.
 • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
 • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin trong hồ sơ ứng tuyển của Người tìm việc như sơ yếu lý lịch, bằng cấp, bảng điểm, bảng lương; thông tin thanh toán của Nhà tuyển dụng với Kjob.vn khi sử dụng dịch vụ của Kjob.vn như lệnh chuyển khoản, hóa đơn điện tử mà Kjob.vn xuất cho Nhà tuyển dụng.
 • Ban quản trị Kjob.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại…, và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên.
 • Ban quản trị Kjob.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.
 • Kjob.vn đã thực hiện những yêu cầu của một tổ chức và kỹ thuật hợp lý được thiết kế để bảo vệ thông tin cá nhân của thành viên từ sự mất mát do tai nạn và sự truy cập, sử dụng, thay đổi hay tiết lộ không được phép.
 • Trong trường hợp thành viên có khiếu nại về việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo. Thành viên có quyền gửi khiếu nại đến Ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử Kjob.vn thông qua địa chỉ email: kiennghiepgroup@gmail.com. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ  ngày tiếp nhận những phản hồi này, ban quản trị website sẽ xác nhận lại thông tin. Có trách nhiệm trả lời lý do, hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin trong thời hạn từ 5 đến 7 ngày làm việc kể từ ngày xác nhận thông tin.

8. Quyền Của Khách Hàng Đối Với Thông Tin Cá Nhân:

 • Khách hàng có quyền cung cấp thông tin cá nhân cho Kjob.vn và có thể thay đổi quyết định đó vào bất cứ lúc nào.
 • Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Kjob.vn thực hiện việc này.

VIII. Quản lý thông tin xấu

Mọi quy định dưới dây áp dụng cho các khâu tiền kiểm và hậu kiểm của BQT KJOB nếu phát hiện Thành viên vi phạm qui định trong quá trình hoạt động nhằm mục đích tạo môi trường an toàn, lành mạnh và công bằng cho các Thành viên và thành viên đang hoạt động tại KJOB. Vì thế, BQT KJOB khuyến cáo Thành viên nên tìm hiểu kỹ các qui định trước khi đăng bất cứ thông tin nào để tránh những vi phạm không do chủ ý. Những qui định mới sẽ được BQT cập nhật liên tục dựa trên phân tích về thị trường, cộng đồng, các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động và có hiệu lực ngay khi được đăng tải trên website Sàn giao dịch TMĐT KJOB.

IX. Nội dung không được đăng tải

Người dùng được quyền đăng tin lên Kjob.vn nhằm mục đích tuyển dụng hoặc tìm việc. Tuy nhiên, nghiêm cấm người dùng đăng tải thông tin có nội dung sau đây:

 • Phản động, chống phá, bài xích tôn giáo, khiêu dâm, bạo lực, đi ngược lại thuần phong mỹ tục, truyền thống và văn hóa Việt Nam;
 • Xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân;
 • Sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép;
 • Sử dụng phương pháp so sánh trực tiếp về các tiêu chí dành cho người lao động với đơn vị khác;
 • Đăng thông tin rác, phá rối hay làm mất uy tín của các dịch vụ do Kjob.vn cung cấp;
 • Xúc phạm, khích bác đến người khác dưới bất kỳ hình thức nào;
 • Tuyên truyền về những thông tin mà pháp luật nghiêm cấm như: Sử dụng heroin, thuốc lắc, giết người, cướp của…..
 • Khuyến khích, quảng cáo cho việc sử dụng các sản phẩm độc hại (ví dụ: Thuốc lá, rượu, cần sa);
 • Các sản phẩm văn hóa đồi trụy (băng đĩa, sách báo, vật phẩm);
 • Tài liệu bí mật quốc gia;
 • Vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.
 • Tuyển dụng cho các doanh nghiệp khác. Ví dụ như đăng tin có chứa hình ảnh, logo, địa chỉ, hotline, đường link của doanh nghiệp hoặc website tuyển dụng khác;
 • Đăng một tin lặp đi lặp lại (spam) trên cùng một danh mục hoặc các danh mục khác nhau.
 • Thay đổi nội dung tin đăng để gian lận đánh giá.

X. Các chế tài cụ thể:

Vi phạm các điều khoản của Kjob.vn có thể dẫn đến ít nhất một trong những hình phạt sau đây:

1.  Bài đăng bị xóa.

Bài đăng bị xóa trong các trường hợp sau:

 • Vi phạm quy định đăng tin của Kjob.vn và đã được Kjob.vn thông báo mà không chỉnh sửa.
 • Một tin tuyển dụng/hồ sơ tìm việc đăng quá nhiều lần trên một tài khoản.

2. Tài khoản bị giới hạn quyền

Người dùng sẽ bị giới hạn quyền (không được phép đăng tin, thực hiện giao dịch trên Kjob.vn) trong các trường hợp sau:

 • Vi phạm điều khoản sử dụng của Kjob.vn.
 • Bài đăng chứa đường dẫn tới trang web khác có hình thức kinh doanh gần giống với Kjob.vn.

3. Tài khoản bị đình chỉ hoạt động

Tài khoản người dùng sẽ bị đình chỉ hoạt động trong các trường hợp sau:

 • Đối với Người tìm việc: Tạo hồ sơ tìm việc ảo; Có các hành vi gian lần, lừa đảo gây ảnh hưởng tiêu cực đến Người dùng khác/chính sách của Kjob.vn.
 • Đối với Nhà tuyển dụng: Tin tuyển dụng ảo; Sử dụng ngôn từ, hình ảnh thô tục trong quá trình đăng tin cũng như khi giao tiếp trên Kjob.vn; Đăng một tin tuyển dụng giống nhau nhiều lần với nhiều danh mục khác nhau; Đăng nhiều tin tuyển dụng nhưng không có sự khác biệt rõ ràng về thông tin việc làm (tên, mô tả, vị trí, lương, yêu cầu công việc,…).
 • Người dùng vi phạm muốn khôi phục lại tài khoản phải gửi yêu cầu khôi phục đến Kjob.vn. Kjob.vn sẽ phản hồi trong vòng 48 giờ. Người vi phạm phải cung cấp cho Kjob.vn các giấy tờ, tài liệu, hình ảnh chứng minh việc khắc phục các vi phạm trên.

4. Tài khoản bị xóa vĩnh viễn

 • Tài khoản của người dùng sẽ bị xóa vĩnh viễn nếu yêu cầu khôi phục tài khoản trong các trường hợp vi phạm nêu trên không được Kjob.vn chấp thuận hoặc Kjob.vn phát hiện người dùng đã tạo các tài khoản / đăng nhập và giao dịch tại Kjob.vn thông qua các phương thức chưa được sự kiểm duyệt như: phần mềm giả lập, mạng riêng ảo, phần cứng, các dịch vụ khác có chức năng tương tự…
 • Tùy theo mức độ và tính chất vi phạm, người dùng có thể phải chịu trách nhiệm trước các cơ quan có thẩm quyền, đồng thời có trách nhiệm với Kjob.vn và bên thứ ba (nếu có) về mọi thiệt hại gây ra bởi/ hoặc phát sinh từ hành vi vi phạm của người dùng theo quy định của Pháp Luật Việt Nam tại thời điểm tương ứng.

5. Bảo vệ quyền lợi cho Người tìm việc

 • Ban quản lý sàn giao dịch TMĐT Kjob.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại,…. và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Kjob.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Người tìm việc đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của Người tìm việc đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.
 • Người tìm việc có quyền gửi khiếu nại trực tiếp và/hoặc yêu cầu bồi thường (nếu có) đến Kjob.vn trong trường hợp thông tin việc làm do Nhà tuyển dụng đăng không đúng như các thông tin đã công bố và Người tìm việc đã khiếu nại đến Nhà tuyển dụng trước đó mà không được giải quyết.
 • Sàn giao dịch TMĐT Kjob.vn luôn đảm bảo làm trọng tài yêu cầu bồi thường cho Người tìm việc nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người tìm việc trong các trường hợp giao dịch gây ảnh hưởng đến lợi ích của Người tìm việc.

XI. Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

 • Khi thực hiện các giao dịch trên Sàn TMĐT kjob.vn, các thành viên bắt buộc phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.
 • Ban quản trị Sàn TMĐT kjob.vn cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành  viên tham gia giao dịch, nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố lỗi kỹ thuật nằm ngoài kiểm soát của kjob.vn, kjob.vn sẽ  ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho Thành viên.
 • Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến thành viên không  thể thao tác được thì Thành viên thông báo cho Ban quản trị Sàn TMĐT kjob.vn qua địa chỉ email kiennghiepgroup@gmail.com.
 • Ban Quản trị Sàn TMĐT kjob.vn sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến được Ban quản trị, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản trị gây ra.

XII. Quyền và trách nhiệm của Ban quản lý website TMĐT Kjob.vn

1. Quyền:

 • Sàn giao dịch TMĐT Kjob.vn sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc mà Sàn giao dịch TMĐT Kjob.vn nêu ra.
 • Có quyền kiểm tra thông tin của các tổ chức, cá nhân đưa lên Sàn TMĐT Kjob.vn, đặc biệt là thông tin về tình trạng hoạt động, quy mô của Nhà tuyển dụng.
 • Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho Sàn giao dịch TMĐT Kjob.vn không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Sàn giao dịch TMĐT Kjob.vn có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên.
 • Sàn giao dịch TMĐT vn có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên và sẽ thông báo cho thành viên trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT Kjob.vn hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Sàn giao dịch TMĐT Kjob.vn.
 • Kjob.vn sẽ xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu thành viên không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên Sàn giao dịch TMĐT Kjob.vn liên tục trong hai (02) tháng. Nếu muốn tiếp tục trở thành thành viên và được cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và thủ tục của Sàn giao dịch TMĐT Kjob.vn.
 • Kjob.vn có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu phát hiện thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây cho Kjob.vn trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Kjob.vn, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong các trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.
 • Kjob.vn giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Kjob.vn theo các quy dịnh pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Kjob.vn. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.
 • Kjob.vn giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu và điều kiện khả năng của Kjob.vn và sẽ báo trước cho thành viên thời hạn là một (01) tháng.
 • Kjob.vn chỉ đóng vai trò là nơi để nhà tuyển dụng đăng cơ hội công việc và những ứng viên đăng tải hồ sơ xin việc. Sàn giao dịch TMĐT Kjob.vn không liên quan đến quá trình giao dịch thực sự giữa nhà tuyển dụng và ứng viên, sàn sẽ không chịu trách nhiệm với bất cứ quyết định nào trong công việc, cho dù với lý do nào, do bất cứ tổ chức nào đăng tải trên sàn giao dịch. Thành viên hiểu rằng tất cả những nguy hiểm liên quan đến những người sử dụng khác mà Thành viên liên hệ thông qua trang Sàn giao dịch TMĐT KJOB hoàn toàn là vấn đề riêng của Thành viên, Sàn giao dịch TMĐT KJOB sẽ hoàn toàn không liên quan đến bất kỳ nguy hiểm nào được đề cập như trên xảy ra/hoặc có thể xảy ra cho Thành viên.
 • Loại bỏ những thông tin, bài đăng vi phạm theo chính sách của Kjob.vn.

2. Trách nhiệm.

 • Đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định của pháp luật và công bố các thông tin đã đăng ký trên trang chủ website.
 • Xây dựng và công bố công khai trên website quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định của pháp luật; theo dõi và bảo đảm việc thực hiện quy chế đó trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
 • Yêu cầu Thành viên trên Sàn giao dịch thương mại điện tử KJOB cung cấp đầy đủ thông tin khi đăng ký sử dụng dịch vụ. Gồm các thông tin như sau:
 • + Tên và địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân.
 • + Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân, hoăc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức, hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân.
 • + Số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác.
 • Thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của thành viên trên Sàn giao dịch TMĐT được thực hiện chính xác, đầy đủ.
 • Kjob.vn có trách nhiệm xây dựng, thực hiện kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của người tuyển dụng trên sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác đầy đủ theo quy định của pháp luật.
 • Lưu trữ thông tin đăng ký của thành viên tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử và thường xuyên cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan.
 • Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của thương nhân, tổ chức, cá nhân và thông tin cá nhân của người dùng.
 • Kjob.vn chịu trách nhiệm xây dựng Sàn giao dịch bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Kjob.vn trong điều kiện và phạm vi cho phép.
 • Kjob.vn sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các thành viên tham gia và người sử dụng trên.
 • Kjob.vn có trách nhiệm tiếp nhận phản ánh từ thành viên nếu xảy ra tranh chấp giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng. Có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi vi phạm pháp luật, tranh chấp, khiếu nại trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
 • Kjob.vn ngăn chặn và loại bỏ những thông tin hàng hóa/dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh và hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định của pháp luật.
 • Kjob.vn loại bỏ khỏi website những thông tin đăng tuyển dụng/hồ sơ ứng viên không hợp lệ với thỏa thuận sử dụng của website, vi phạm pháp luật khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về thông tin này.
 • Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
 • Công bố công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Khi khách hàng trên sàn giao dịch thương mại điện tử phát sinh mâu thuẫn với người bán hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, phải cung cấp cho khách hàng thông tin về người bán, tích cực hỗ trợ khách hàng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
 • Chịu trách nhiệm xây dựng, bổ sung hệ thống các kiến thức, thông tin về: nghiệp vụ ngoại thương, thương mại điện tử, hệ thống văn bản pháp luật thương mại trong nước và quốc tế, thị trường nước ngoài, cũng như các tin tức có liên quan đến hoạt động của Sàn TMĐT Kjob.vn.
 • Cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của Sàn TMĐT Kjob.vn và khắc phục các sự cố như: Sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xảy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát mà gây thiệt hại cho thành viên thì Sàn TMĐT Kjob.vn không phải chịu trách nhiệm.

XIII. Quyền và trách nhiệm của Thành viên website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Kjob.vn

1. Quyền và trách nhiệm của Nhà tuyển dụng

a. Quyền:

 • Khi đăng ký trở thành thành viên của Kjob.vn và được Kjob.vn đồng ý, nhà tuyển dụng sẽ được đăng tin bài liên quan đến việc tuyển dụng trên Kjob.vn.
 • Thành viên là nhà tuyển dụng sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng trong việc tạo thông tin nhà tuyển dụng, đăng bài tuyển dụng, quản lý tin bài, tìm kiếm hồ sơ ứng viên, lưu hồ sơ ứng viên.
 • Được hỗ trợ đào tạo những kỹ năng cần thiết để quản lý tài khoản và hồ sơ ứng viên trên Sàn TMĐT Kjob.vn.
 • Được hưởng các chính sách ưu đãi do ban quản trị Sàn TMĐT Kjob.vn đề ra trong quá trình hoạt động.
 • Kjob.vn cấp quyền đăng thông tin tuyển dụng, tìm kiếm hồ sơ ứng viên đối với nhà tuyển dụng trên Kjob.vn (dựa theo thỏa thuận sử dụng dịch vụ).
 • Nhà tuyển dụng có quyền đóng góp ý kiến Kjob.vn trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư hoặc email đến cho Sàn giao dịch TMĐT kjob.vn.

b. Trách nhiệm.

 • Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin cho Kjob.vn khi đăng ký sử dụng dịch vụ.
 • Cung cấp đầy đủ thông tin về việc khi đăng bài trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Có trách nhiệm niêm yết chính xác về thông tin về mô tả công việc, mức lương, quyền lợi được hưởng, yêu cầu đối với lao động tại từng tin bài.
 • Nhà tuyển dụng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình. Đồng thời có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Kjob.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.
 • Nhà tuyển dụng cam kết những thông tin cung cấp cho Kjob.vn và những thông tin đăng tải lên Kjob.vn là chính xác và tự chịu trách nhiệm về thông tin đó.
 • Nhà tuyển dụng tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Kjob.vn.
 • Nhà tuyển dụng có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người tìm việc nếu chứng minh được lỗi đó thuộc về người tuyển dụng.
 • Nhà tuyển dụng cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Kjob.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Kjob.vn. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
 • Nhà tuyển dụng cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Kjob.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Kjob.vn trong Quy định này.
 • Nhà tuyển dụng không được hành động gây mất uy tín Kjob.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Kjob.vn.
 • Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.
 • Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
 • Phối hợp với Kjob.vn giải quyết những vấn đề tranh chấp giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng về thông tin việc làm, có nghĩa vụ phải bồi thường những thiệt hại của khách hàng khi lỗi được xác định thuộc về nhà tuyển dụng.

2. Quyền và trách nhiệm của Người tìm việc

a. Quyền:

 • Khi đăng ký trở thành thành viên của Kjob.vn và được Kjob.vn đồng ý, thành viên sẽ được tạo hồ sơ, đăng tin ứng tuyển trên Kjob.vn.
 • Thành viên là người tìm việc sẽ được được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng trong việc tạo hồ sơ cá nhân, hồ sơ xin việc, tìm kiếm nhà tuyển dụng, đăng bài tìm việc.
 • Được nhân viên của Kjob.vn hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc tìm việc và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Kjob.vn.
 • Có quyền đóng góp ý kiến Kjob.vn trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư hoặc email đến cho Sàn giao dịch TMĐT kjob.vn.

b. Trách nhiệm.

 • Tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình.
 • Có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Kjob.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.
 • Cam kết những thông tin cung cấp cho Kjob.vn và những thông tin đăng tải lên Kjob.vn là chính xác và chịu trách nhiệm về thông tin đăng tải.
 • Có trách nhiệm cung cấp thông tin về nội dung công việc tuyển dụng hỗ trợ trong việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa người tuyển dụng và người tìm việc diễn ra qua Kjob.vn.
 • Cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Kjob.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Kjob.vn. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
 • Cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Kjob.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Kjob.vn trong Quy định này.
 • Không được hành động gây mất uy tín Kjob.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Kjob.vn.

XIV. Điều khoản áp dụng

 • Mọi tranh chấp phát sinh giữa Sàn giao dịch TMĐT KJOB và Thành viên sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết.
 • Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT KJOB chính thức có hiệu lực kể từ ngày đăng lên website Sàn giao dịch TMĐT KJOB. Sàn giao dịch TMĐT KJOB có quyền điều chỉnh, thay đổi Quy chế này cho phù hợp với thực tiễn hoạt động vào bất cứ thời điểm nào và có trách nhiệm thông báo cho tất cả Thành viên Sàn giao dịch thương mại điện tử KJOB 05 (năm) ngày trước khi áp dụng những thay đổi đó. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày hiệu lực được nêu trong Quy chế sửa đổi đó. Việc Thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và có hiệu lực đồng nghĩa với việc Thành viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.
 • Thành viên sẽ phải bồi thường và Sàn giao dịch TMĐT KJOB không phải chịu bất kỳ yêu cầu bồi thường, bao gồm cả phí luật sư, của bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ việc Thành viên vi phạm Thỏa thuận này hoặc vi phạm bất kì luật hoặc quyền lợi của bên thứ ba.

XV. Điều khoản cam kết

Mọi thành viên khi sử dụng giao dịch mua bán trực tuyến thì đồng nghĩa việc các bên có liên quan đã chấp thuận tuân theo quy chế này. Mọi thắc mắc của khách hàng xin vui lòng liên hệ với kjob.vn theo thông tin dưới  đây để  được giải đáp:

 • Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử: www.kjob.vn
 • Bộ phận chăm sóc khách hàng – Công ty Cổ phần Đầu tư Kiến Nghiệp
 • Địa chỉ: Số 37B2, Tổ 48B, ngõ 259 đường Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 • Email: kiennghiepgroup@gmail.com
 • Hotline:  0243.999.2979/ 0971131188.   

 

                                                                                                   ĐẠI ĐIỆN CÔNG TY

                                                                                                  TỔNG GIÁM ĐỐC
                                                                                                       (Đã ký)    

 

                                                                                                       ĐÀO VĂN HOÀN

 

Hãy để lại bình luận

NHÀ TUYỂN DỤNG HÀNG ĐẦU
tư vấn dịch vụ đăng tin

Kjob online