Packages

Our Featured Services

Etiam imperdiet pulvinar nisl, eu iaculis justo efficitur in.

Gói Free cho nhà tuyển dụng

0

 • 7 Ngày Thành viên
 • 7 việc làm được đăng
 • 2 Việc làm tiêu biểu
 • 5 lần làm mới tin
 • Không được download Hồ sơ
 • Việc làm hiển thị trong 7 ngày
 • Công ty tiêu biểu

Gói dịch vụ Nhà tuyền dụng 1

2.000.000 1.800.000

 • 30 Ngày Thành viên
 • 3 việc làm được đăng
 • 15 Việc làm tiêu biểu
 • 80 lần làm mới tin
 • Không được download Hồ sơ
 • Việc làm hiển thị trong 30 ngày
 • Công ty tiêu biểu
 • 20 Xem hồ sơ ứng viên

Gói dịch vụ Nhà tuyển dụng 2

3.000.000 2.800.000

 • 2 Tháng Thành viên
 • 40 việc làm được đăng
 • 40 Việc làm tiêu biểu
 • 100 lần làm mới tin
 • Không được download Hồ sơ
 • Việc làm hiển thị trong 60 ngày
 • Công ty tiêu biểu
 • 40 Xem hồ sơ ứng viên

Gói dịch vụ Nhà tuyển dụng 3

4.500.000 4.200.000

 • 5 Tháng Thành viên
 • 60 việc làm được đăng
 • 60 Việc làm tiêu biểu
 • 100 lần làm mới tin
 • Không được download Hồ sơ
 • Việc làm hiển thị trong 90 ngày
 • Công ty tiêu biểu
 • 50 Xem hồ sơ ứng viên
TOP NHÀ TUYỂN DỤNG HÀNG ĐẦU
hotline tư vấn dịch vụ tuyển dụng
logo-kjobvn-65-151

Kjob online