Gói dịch vụ

Gói dịch vụ Dành cho nhà tuyển dụng

Gói Free cho nhà tuyển dụng

0

 • 7 Ngày Thành viên
 • 7 việc làm được đăng
 • 2 Việc làm tiêu biểu
 • 5 lần làm mới tin
 • Không được download Hồ sơ
 • Việc làm hiển thị trong 7 ngày
 • Công ty tiêu biểu

Gói dịch vụ Nhà tuyền dụng 1

2.000.000 1.800.000

 • 30 Ngày Thành viên
 • 3 việc làm được đăng
 • 15 Việc làm tiêu biểu
 • 80 lần làm mới tin
 • Không được download Hồ sơ
 • Việc làm hiển thị trong 30 ngày
 • Công ty tiêu biểu

Gói dịch vụ Nhà tuyển dụng 2

3.000.000 2.800.000

 • 2 Tháng Thành viên
 • 40 việc làm được đăng
 • 40 Việc làm tiêu biểu
 • 100 lần làm mới tin
 • Không được download Hồ sơ
 • Việc làm hiển thị trong 60 ngày
 • Công ty tiêu biểu

Gói dịch vụ Nhà tuyển dụng 3

4.500.000 4.200.000

 • 5 Tháng Thành viên
 • 60 việc làm được đăng
 • 60 Việc làm tiêu biểu
 • 100 lần làm mới tin
 • Không được download Hồ sơ
 • Việc làm hiển thị trong 90 ngày
 • Công ty tiêu biểu

Gói dịch vụ dành cho Ứng viên

Gói Free dành cho Ứng viên

0

 • 2 Tuần Thành viên
 • 5 Làm mới hồ sơ
 • 1 Hồ sơ tiêu biểu
 • 1 Đăng hồ sơ

Gói hồ sơ ứng viên 1

2.000.000 1.800.000

 • 1 Tháng Thành viên
 • 10 Làm mới hồ sơ
 • 1 Hồ sơ tiêu biểu
 • 5 Đăng hồ sơ
More info

Gói dịch vụ ứng viên 2

3.000.000 2.800.000

 • 2 Tháng Thành viên
 • 15 Làm mới hồ sơ
 • 6 Hồ sơ tiêu biểu
 • 6 Đăng hồ sơ

Gói dịch vụ dành cho ứng viên 3

4.500.000 4.200.000

 • 5 Tháng Thành viên
 • 50 Làm mới hồ sơ
 • 20 Hồ sơ tiêu biểu
 • 50 Đăng hồ sơ
TOP NHÀ TUYỂN DỤNG HÀNG ĐẦU
hotline tư vấn dịch vụ tuyển dụng
logo-kjobvn-65-151

Đối tác

Kjob online