Gói Dịch vụ

Gói đăng tuyển

Giá trọn gói
VNĐ

1.590.000

Ghim tin top 1 trong 3 khu vực trong 4 tuần

 1. Việc làm tốt nhất 
 2. Việc làm lương cao
 3. Việc làm mới nhất

Bảo hành:

 • Đăng lại tin Top 1 trong 3 trang ngành 2 tuần
 • Tặng 200 điểm lọc hồ sơ ứng viên
4.690.000

Gói Lọc hồ sơ

Giá trọn gói
VNĐ

 • Lọc hồ sơ tất cả ngành nghề trong kho hồ sơ trên KJOB
 • Lọc hồ sơ theo: Giới tính, địa điểm, học vấn, ngôn ngữ, …
 • Không giới hạn vị trí, không giới hạn số điểm lọc hàng ngày
4.590.000
 • Lọc hồ sơ tất cả ngành nghề trong kho hồ sơ trên KJOB
2.650.000

Gói Sàn CV Ứng viên

Giá trọn gói
VNĐ

 • Xem bất kỳ CV ứng viên hiển thị trong khu vực Sàn CV ứng viên
 • Bảo hành 300 điểm lọc hồ sơ
  ứng viên trong tất cả các ngành nghề trong 8 tuần
3.350.000

gói Quảng bá thương hiệu

Giá trọn gói
VNĐ

 • Treo Benner đầu trang chủ để bá thương hiệu nhà tuyển dụng giới hạn số lượng 02 Benner
15.500.000
 • Hiển thị giới hạn 2 benner tuyển dụng trong 4 tuần
 • Quảng bá thương hiệu nhà tuyển dụng hiệu quả
12.550.000
 • Hiển thị giới hạn 4 Logo Top nhà tuyển dụng trong 4 tuần khi click vào Logo dẫn đến khu vực thông tin và các tin đăng của nhà tuyển dụng
7.500.000
(Giá trên chưa bao gồm thuế VAT )
TOP NHÀ TUYỂN DỤNG HÀNG ĐẦU
hotline tư vấn dịch vụ tuyển dụng
logo-kjobvn-65-151

Kjob online