Trưởng Nhóm Marketing

Trưởng Nhóm Marketing

Thông tin tuyển dụng

Chỉ ứng viên mới có thể ứng tuyển
Chia sẻ việc làm này
Quy mô:
  • Tổng việc làm : 4 việc làm
  • Lĩnh Vực Hoạt Động : Bán Hàng | Dược Phẩm
  • Địa Chỉ Công Ty : 20 Thụy Khuê, Tây hồ, Hà Nội
  • Tỉnh | Thành : Hà Nội
  • Quy Mô : 100
Liên hệ chúng tôi
https://kjob.vn/wp-content/themes/noo-jobmonster/framework/functions/noo-captcha.php?code=45ecf
TOP NHÀ TUYỂN DỤNG HÀNG ĐẦU
tư vấn dịch vụ tuyển dụng

Kjob online