Nhân Viên Sales Online

Thông tin tuyển dụng

Chỉ ứng viên mới có thể ứng tuyển
Chia sẻ việc làm này
Quy mô:
  • Tổng việc làm : 1 việc làm
  • Lĩnh Vực : Y Tế | Sức Khỏe
  • Địa Chỉ : D20-107 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội
  • Tỉnh | Thành : Hà Nội
  • Quy Mô : 50-100
Liên hệ chúng tôi
https://kjob.vn/wp-content/themes/noo-jobmonster/framework/functions/noo-captcha.php?code=627a3
NHÀ TUYỂN DỤNG HÀNG ĐẦU
tư vấn dịch vụ đăng tin

Kjob online