Nhân Viên Quay Dựng (Media)

Nhân Viên Quay Dựng (Media)

Thông tin tuyển dụng

Chỉ ứng viên mới có thể ứng tuyển
Chia sẻ việc làm này
Quy mô:
  • Tổng việc làm : 3 việc làm
  • Lĩnh Vực : Thẩm Mỹ | Làm Đẹp, Y Tá | Y Sĩ, Y Tế | Sức Khỏe
  • Địa Chỉ : Số 59 Vũ Thạnh, Đống Đa, Hà Nội / Số 53-55-57 Trường Sơn, phường 15, Quận 10, TP. HCM.
  • Tỉnh | Thành : Hà Nội, Hồ Chí Minh
  • Quy Mô : 100
Liên hệ chúng tôi
https://kjob.vn/wp-content/themes/noo-jobmonster/framework/functions/noo-captcha.php?code=34808
NHÀ TUYỂN DỤNG HÀNG ĐẦU
tư vấn dịch vụ đăng tin

Kjob online