Nhân Viên Facebook Ads

Thông tin tuyển dụng

Chỉ ứng viên mới có thể ứng tuyển
Chia sẻ việc làm này
Quy mô:
  • Tổng việc làm : 1 việc làm
  • Lĩnh Vực : Giáo Dục | Đào Tạo
  • Địa Chỉ : 247 Cầu Giấy, Hà Nội
  • Tỉnh | Thành : Hà Nội, Hồ Chí Minh
  • Quy Mô : 100 - 150 nhân viên
Liên hệ chúng tôi
https://kjob.vn/wp-content/themes/noo-jobmonster/framework/functions/noo-captcha.php?code=48b91
NHÀ TUYỂN DỤNG HÀNG ĐẦU
tư vấn dịch vụ đăng tin

Kjob online