MC Sự Kiện

MC Sự Kiện

Thông tin tuyển dụng

Chỉ ứng viên mới có thể ứng tuyển
Chia sẻ việc làm này
Quy mô:
  • Tổng việc làm : 6 việc làm
  • Lĩnh Vực : Siêu Thị | Cửa Hàng
  • Địa Chỉ : 26/05/2011
  • Tỉnh | Thành : Hà Nội
  • Quy Mô : 300
Liên hệ chúng tôi
https://kjob.vn/wp-content/themes/noo-jobmonster/framework/functions/noo-captcha.php?code=ddeb9
NHÀ TUYỂN DỤNG HÀNG ĐẦU
tư vấn dịch vụ đăng tin

Kjob online