GTEL ICT

Công ty này hiện không có tin tuyển dụng nào

GTEL ICT

NTD20865

About Us

Công ty TNHH Công nghệ thông tin và truyền thông Gtel (Gtel ICT) là công ty thành viên của Tổng công ty Viễn thông Toàn Cầu (Gtel), Bộ Công an. Được thừa hưởng thế mạnh về công nghệ và nguồn lực của Tổng công ty Gtel nói riêng và công nghệ thông tin của Bộ Công an nói chung, hiện nay Gtel ICT là một trong những doanh nghiệp về viễn thông hàng đầu của Việt Nam.

Gtel ICT thuộc loại hình doanh nghiệp TNHH một thành viên, vốn điều lệ 30 tỷ đồng (ba mươi tỷ đồng).

Từ ngày thành lập đến nay, doanh số và uy tín của công ty đã không ngừng phát triển, với nhiều dự án lớn tầm cỡ quốc gia và hệ thống khách hàng bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông của Việt Nam và khu vực, các doanh nghiệp lớn của chính phủ cũng như các doanh nghiệp lớn trong nước.

Được thừa hưởng 60 năm hoạt động triển khai thông tin liên lạc trong ngành Công an, công ty hoạt động trong các lĩnh vực chính sau:

 • Dịch vụ Giám sát hành trình (GPS)
 • Dịch vụ Camera cảnh báo an ninh
 • Xây dựng và cung cấp dữ liệu trên Bản đồ số
 • Dịch vụ VoIP
 • Dịch vụ Internet
 • Trung tâm trả lời khách hàng
 • Dịch vụ gia tăng trên mạng Mobile, Internet
 • Dịch vụ điện thoại cố định
 • Dịch vụ Bưu Chính
 • Trung tâm nghiên cứu phát triển đào tạo và chuyển giao công nghệ
 • Các dự án trong ngành Công An

Liên hệ chúng tôi

https://kjob.vn/wp-content/themes/noo-jobmonster/framework/functions/noo-captcha.php?code=564a0
TOP NHÀ TUYỂN DỤNG HÀNG ĐẦU
hotline tư vấn dịch vụ tuyển dụng
z2612964503576_788926aa7da29306528df89fd513fca6

Kjob online