Encycom

Công ty này hiện không có tin tuyển dụng nào

Encycom

NTD34361

  • Tổng việc làm 0 việc làm
  • Lĩnh Vực Hoạt Động : Bán Sỉ | Bán Lẻ
  • Địa Chỉ Công Ty : 456 Cao Thắng, P12, Quận 10, TPHCM
  • Tỉnh | Thành : Hồ Chí Minh
  • Quy Mô : nhỏ

About Us

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng việt: Công Ty TNHH Encycom
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng anh (Viết tắt): Encycom Company Limited
Tình trạng hoạt động: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Mã số doanh nghiệp: 0316725482
Ngày bắt đầu thành lập: 2021-03-03

Liên hệ chúng tôi

https://kjob.vn/wp-content/themes/noo-jobmonster/framework/functions/noo-captcha.php?code=354e3
TOP NHÀ TUYỂN DỤNG HÀNG ĐẦU
tư vấn dịch vụ tuyển dụng

Kjob online