Gói Dịch vụ

Gói đăng tuyển

Giá trọn góiVNĐ

1.590.000
4.690.000

Gói Lọc hồ sơ

Giá trọn góiVNĐ

2.500.000
5.000.000
7.500.000
10.000.000
12.500.000
22.500.000

gói Quảng bá thương hiệu

Giá trọn góiVNĐ

  • Treo Benner đầu trang chủ để bá thương hiệu nhà tuyển dụng giới hạn số lượng 02 Benner
6.590.000
  • Hiển thị giới hạn 2 benner tuyển dụng trong 4 tuần
  • Quảng bá thương hiệu nhà tuyển dụng hiệu quả
5.550.000
  • Hiển thị giới hạn 4 Logo Top nhà tuyển dụng trong 4 tuần khi click vào Logo dẫn đến khu vực thông tin và các tin đăng của nhà tuyển dụng
3.500.000
(Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT )
NHÀ TUYỂN DỤNG HÀNG ĐẦU
tư vấn dịch vụ đăng tin

Kjob online